Bu sitede istediğiniz soruyu sorabilir ve cevabını bildiğiniz sorulara cevap yazabilirsiniz. Üye olursanız ayrıcalıklarımızdan faydalanabilirsiniz.
0 oy
Genel - Kategorisiz kategorisinde tarafından
Geri dönüşümün sağladığı yararlar ve faydalar nelerdir?

1 cevap

0 oy
(822 puan) tarafından

Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?
1. Doğal Kaynaklarımız Korunur

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi
nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak,
değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli
kullanmak zorundayız. Geri dönüşüm, doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması
için son derece önemli bir işlemdir. Örneğin, kâğıdın geri dönüşümü ile ormanlarda
ağaçların daha az kesilmesini sağlamış oluruz. Benzer şekilde plastik atıklarının geri
dönüşümü ile petrolden tasarruf sağlanabilir.

2. Enerji Tasarrufu Sağlanır

Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle
enerji tasarrufu sağlar. Örneğin metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu
metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün hâline dönüştürüldüğünde bunların üretimi için
kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim
gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden %96
oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Katı atıklardan ayrılan kâğıdın yeniden işleme sokulması
için gerekli olan enerji, normal işlemler için gerekli olanın %50’si kadardır. Cam ve
plastik atıkların geri dönüşümünden de önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

3. Atık Miktarı Azalır

Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak
bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda mekân ve daha az
enerji kullanılmış olur. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte
hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir.

4. Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Demektir

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Ham maddenin azalması
ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecektir.
Bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu etki yapacaktır. Yeni iş imkânları
ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlanacaktır.
Tüm bunların ötesinde geri dönüşüm, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını,
gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarının
bırakılmasını sağlayacak yönetim biçimidir.

Kaynak: Katı Atıklar ve Kullanılmış Ambalajların Değerlendirilmesi, ÇEVKO Vakfı Eğitim Yayınları, s. 30.

...