Bu sitede istediğiniz soruyu sorabilir ve cevabını bildiğiniz sorulara cevap yazabilirsiniz. Üye olursanız ayrıcalıklarımızdan faydalanabilirsiniz.
0 oy
İlkler kategorisinde tarafından
Nettaşlık terimi ilk kez kim tarafından kullanıldı?

3 Cevaplar

0 oy
(822 puan) tarafından

Hem ulus ötesi hem de uluslararası bir bağlam yaratan internet, küreselleşmeye paralel olarak yurttaşlığın da tanımını genişletmektedir. Aynı ülkede yaşayan insanlar için ülkesel bir tanım olan "yurttaşlık" (Citizen) yerine aynı ağı paylaşıyor olma, küresel internet uzamının bir üyesi olma durumuna işaret eden "nettaşlık" (netizen) kavramı gündeme gelmiştir. 1992 yılında nettaş terimini ilk defa kullanan Michael Hauben bu yeni olguyu şöyle tanımlamıştır: "21. yüzyıla hoş geldin. Sen bir nettaş'sın ve Net'in mümkün kıldığı global bağlar sayesinde bu dünyanın bir yurttaşısın. Herkesi hemşehrin olarak kabul ediyorsun. Fiziki olarak bir ülkede yaşıyorsun ancak global bilgisayar ağı yoluyla dünyanın büyük kısmıyla temas halindesin. Sanki Dünya'daki diğer nettaşlarla kapı komşusu olarak yaşıyorsun. Coğrafi ayrılıklar [artık] aynı sanal uzamın varlığıyla ortadan kalkıyor" (Hauben,1992'den aktaran Kılıçbay, 2005: 27). Artık aynı ağı paylaşan insanlar, zaman ve mekân kısıtlamalarının varolmadığı ya da bu boyutların etkili olmadığı bir üst kültür oluşturabilme imkânına sahiptir. Farklı kültürlerle tanışma ve etkileşim içine girmenin çok kültürcü bir duyarlılığın oluşmasında oynayacağı rol, çok kültürlülüğün de demokratik idealler açısından taşıdığı önem son derece açıktır.

...